Aktuality

Česká zbrojovka, a.s. rozšiřuje DNC řešení CAMO

Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod nasazuje systém DNC CAMO na další výrobní dílnu.
7. 3. 2014
více

Kontakt

 • +420 577 343 688
 • info@camo.cz

Princip a vlastnosti

 • Základní principy DNC sítí řízených programem CNCProg
  - programátor ze své PC stanice komunikuje prostřednictvím aplikace CNCEvid s datovým úložištěm,
  - mistr na své stanici koordinuje nahrávání potřebných řídících programů do jednotlivých CNC systémů, taktéž
  může editovat programy v datovém úložišti,
  - operátor CNC stroje může na základě čísla programu provést načtení programu z datového úložiště do stroje,
  - operátor CNC stroje může odeslat na datové úložiště jakýkoliv program; název programu bude uložen dle nastavených pravidel do adresáře stroje,
  - program WCNCProg provádí správu datového úložiště, řídí komunikaci s jednotlivými stroji, pracuje s verzí jednotlivých NC programů, umožní porovnávání jednotlivých verzí, umožní připojovat k jednotlivým programům dokumentační přílohy (technologické postupy, výkresy, tabulky a pod.).

 • Základní principy DNC sítí řízených NFS serverem
  - programátor ze své PC stanice komunikuje prostřednictvím aplikace NFS klienta s datovým úložištěm,
  - operátor CNC stroje může na základě komunikace s NFS serverem „vidět“ uložené soubory v datovém úložišti, může je kopírovat na stroj i ze stroje na datové úložiště, může vytvářet podadresáře, kopírovat programy mezi nimi, přejmenovávat a mazat programy.

 • CNC stroje (klienti) jsou připojeny k DNC serveru bezdrátově nebo metalickou sítí a to buď prostřednictvím komunikačního portu RS232, nebo síťové karty (LAN adaptéru), pokud je stroj kartou vybaven;
 • Součástí CNCprog serveru je rozsáhlý management evidovaných NC programů, jeho obsluha je velmi jednoduchá a intuitivní.
  Umožňuje :
  • rychlé vyhledávání programů a jejich přehledné třídění podle strojů, zakázek, zákazníků apod.
  • automatickou evidenci nových verzí existujících programů;
  • flexibilní možnosti ukládání a archivace NC programů;
  • konfigurovatelné zabezpečení a sledování přístupů k evidenci programů;
  • automatickou volbu komunikačního protokolu podle typu řídícího systému stroje;
  • zasílání seznamů NC programů na terminál CNC stroje;
  • odesílání žádostí na NC programové soubory obsluhou přímo od CNC stroje;
  • připojení výkresů, technologických postupů a jiných dokumentů k evidovaným NC programům;

Obrázek: Obrazovka aplikace CNCevid

 • Výkonný editor NC programů
  Evidenční program umožňuje přímou editaci programů s vestavěnou podporou pro číslování řádků a evidenci starších verzí. Editor programů má zabudované funkce, které barevně zvýrazní rozdíly v různých verzích evidovaných NC programů. Programy je možné do evidence načíst také ze samostatných souborů. Zrychlí se tím prvotní evidence programů při implementaci systému.

 • Připojená výrobní dokumentace
  Ke každému evidovanému NC programu je možné připojit další soubory jako například:
  • obrázky v libovolném formátu (naskenovaná výrobní dokumentace),
  • výkresy přímo ve formátu AutoCAD (prohlížení pomocí prohlížečky VoloView Express),
  • textové dokumenty (soupisky nářadí a přípravků, ...),
  • různé protokoly apod.

 • Vzdálený přístup k programům
  CNCprog nabízí možnost vzdáleného přístupu k evidenci programů CNC strojů. Obsluha může přímo z CNC terminálu požádat server o zaslání evidovaných NC programů, vybrat požadovaný program a požádat server o zaslání programu do paměti CNC stroje. Pro vzdálenou komunikaci CNC stroje a serveru používá CNCprog speciální komunikační protokol.

 • Řízení a kontrola přístupu
  Kontrola přístupu do evidence programů je zajištěna prostřednictvím uživatelských hesel. CNCprog automaticky provádí žurnálování činností a přístupů do evidence programů. Podle tohoto žurnálu je možné zpětně kontrolovat činnost vybraných pracovníků, příp. zpětně dohledat neshodu v souladu se systémem Managementu kvality dle norem ISO.

 • Management stavových hlášení
  Management je prováděn systémem „log“ souborů, které se ukládají do příslušného adresáře podle předem stanovených pravidel. Obsluha si je může kdykoliv otevřít k prohlížení a rozboru probíhající komunikace v DNC síti.

 • Archivace
  Programy CNC strojů včetně jejich starších verzí jsou uloženy v databázi CNCprog. Je možné je zálohovat v rámci lokální sítě dle pravidel platných pro zálohování dat v dané společnosti.