Aktuality

Česká zbrojovka, a.s. rozšiřuje DNC řešení CAMO

Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod nasazuje systém DNC CAMO na další výrobní dílnu.
7. 3. 2014
více

Kontakt

  • +420 577 343 688
  • info@camo.cz

DNC sítě

Distributed Numeric Control – DNC, pod tímto výrazem se rozumí provozní režim v podniku, při kterém jsou výrobní zařízení napojena přímo do počítačové sítě LAN.
V případě NC/CNC strojů jsou tyto napojeny na hlavní počítač (DNC server), na kterém jsou archivovány a kompletně spravovány jejich programy a z kterého jsou tyto programy podle potřeby zasílány na příslušné stroje. Zajištění rychle se měnících výrobních požadavků, časově krátké přerozdělování nebo předávání řídících informací na různé systémy, jako např. NC/CNC stroje, je dnes bez nasazení odpovídajícího DNC systému nemyslitelné.

Výhodou systému CNCprog je, že sjednocuje různé řídící systémy strojů a různé komunikační protokoly do jednoho komunikačního systému.

Co se týká rozhodnutí, zda zvolit pro realizaci DNC sítě bezdrátovou technologii nebo metalickou kabeláž, záleží jednak na dispozici dílny a jednak na tom, zda jsou již na dílně instalovány kabelové žlaby pro datové rozvody k jednotlivým strojům. Pokud nejsou, pak z hlediska cenových nákladů je bezdrátová technologie levnějším řešením.