Aktuality

Česká zbrojovka, a.s. rozšiřuje DNC řešení CAMO

Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod nasazuje systém DNC CAMO na další výrobní dílnu.
7. 3. 2014
více

Kontakt

  • +420 577 343 688
  • info@camo.cz

Česká zbrojovka a.s.

Česká zbrojovka a.s. zvolila připojení výrobních strojů do DNC sítě jednak z důvodu zajištění managementu NC programů a jednak z důvodu nasazení systému pro monitorování efektivity využití strojního parku a pro sledování a analýzu prostojů (Machine Monitoring System).

  • V současné době je do systému DNC/MMS zapojeno cca 75 strojů.
  • Do systému jsou zapojeny nejen CNC stroje, ale také speciální konvenční stroje, které Česká zbrojovka používá vzhledem ke svému specifickému výrobnímu programu.

  • Do DNC/MMS systému jsou rovněž připojeny měřící stroje, což přispělo ke zvýšení efektivity kontrolních operací a ke zlepšení komunikace mezi měrovým střediskem a výrobními stroji.